TRIOM s.r.o.

Firma TRIOM s.r.o. vznikla v roce 1991 jako inženýrsko-výrobní podnik. Prvnotní podnikatelský záměr firmy byl směřován k technické podpoře malých a středních podniků strojírenského charakteru, které nemají dostatečné vlastní kapacity pro kvalitní provedení technické přípravy nové výroby nebo k modernizaci a racionalizaci stávající výroby.

V průběhu doby se však ukázalo, že o práci naší firmy mají zájem také velké firmy, a to i firmy se zahraniční kapitálovou účastí, které se v současnosti staly hlavními zákazníky v oblasti technologie.

V současné době má firma TRIOM s.r.o. vlastní technickou a výrobní základnu a zaměstnává 28 pracovníků. Technické a výrobní prostory jsou umístěny ve dvou sousedících přízemních halách o ploše cca 1300m2. Výrobní hala o ploše 900 m2 má obrobnou, zámečnickou dílnu se svářovnou, montážní prostor a sociální vybavení. Ve vedlejší budově je umístěna brusírna, montážní pracoviště, technická kancelář s konstrukcí, administrativa a vedení firmy.