Stříhačka a rovnačka měděných drátů

Stříhačka a rovnačka měděných drátů
Stříhačka a rovnačka měděných drátů

Katalogový list (pro tisk)

Využití:
Střihačka a rovnačka měděných drátů je poloautomatické zařízení, které slouží k rovnání měděných drátů navinutých na cívkách, k jejich stříhání na nastavenou délku v požadovaném počtu kusů a k očištění konců odstřižených polotovarů. Při funkci zařízení je možno vyřadit z činnosti kartáčování konců drátů a linku používat pouze k rovnání a dělení drátu.

Technický popis zařízení:
Celé zařízení je ovládáno vlastním řídícím systémem. Ten umožňuje nastavovat všechny důležité parametry výroby: počet a délku nastříhaných polotovarů, v případě použití kartáčování i délku odkartáčovaného konce drátu a další veličiny. Odvíjecí zařízení je bez pohonu, vlastní transport drátu v zařízení je zprostředkován kladkami poháněcího modulu. Délka drátu je odměřována pomocí inkrementálního snímače. Střižný nástroj, výklopný žlab výstupního modulu a pohon kartáčů včetně jejich přítlaku jsou ovládány pneumaticky stlačeným vzduchem. Rovnání drátu je provedeno průchodem přes skupinu sedmi kladek rovnacího modulu, tři hnané kladky jsou seřizovatelné. Nejmenší délka rovnaného drátu je omezena na 200 mm bez čištění konců a na 800 mm s čištěním konců, největší délka je softwarově omezena na 3000 mm a je dána použitou délkou výstupního modulu.

Základní technické parametry:
Rozměry:               6350 x 1250 x 1480 mm
Tlakový vzduch:      0,6 Mpa
Instalovaný příkon: 1,3 kW
Napájení:               3 x 400V, PE+N, 50 Hz
Pohon:                  Elektromotor s převodovkou RMI63

 Základní vybavení:
- Odvíjecí stanici
- Rovnací a poháněcí modul
- Odměřovací modul s počítadlem kusů
- Čistící modul konců drátů
- Stříhací modul
- Odkládací modul se zásobníkem
- Ovládací a řídící panel zařízení
- Elektro-skříň a pneumatický rozvod
- Odsávání prachu z izolačních drátů

Realizace (uživatel)Termín realizacePočet kusůFotky
ABB s.r.o., Ostrava20051ABB s.r.o., Ostrava - Stříhačka a rovnačka měděných drátů - Stříhačka a rovnačka měděných drátů

Zpět na Jednoúčelové stroje